مدیرگروه گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم این دانشگاه را باسابقه‌ترین مرکز آموزشی در رشته‌های هنری برشمرد. " /> ادبیات نمایشی Archives | صبح قم | اخبار قم

دانشگاه آزاد قم باسابقه‌ترین مرکز در آموزش رشته‌های هنری

مدیرگروه گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم این دانشگاه را باسابقه‌ترین مرکز آموزشی در رشته‌های هنری برشمرد.

...