پذیرش ۱۵۰ مقاله در همایش اخلاق و رسانه/ رسانه اخلاقی پاسدار ارزش های اسلامیست

مدیرکل پژوهش‌های اسلامی صداوسیما گفت: از جمله دغدغه های سازمان صداوسیما ترویج اخلاق در تولیدهای این رسانه است و این… ...