برخورد با ارازل و اوباش، سارقان و خرده فروشان مواد مخدر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۴ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم پذیرش شدند. ...