راهپیمایی اربعین مشت محکمی بر دهان مستکبران عالم است

قم - استاد حوزه علمیه قم برگزاری مراسم عظیم راهپیمایی اربعین را مشت محکمی بر دهان مستکبران عالم دانست و تصریح کرد: اربعین امروز یک نماد برای مسلمانان است. ...

حضور پرشور مردم در مراسم اربعین خار چشم دشمنان است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان، حضور پرشور مردم در اربعین حسینی(ع) را خار چشم دشمنان دانست و افزود:‌ این مراسم سبب عزت و اقتدار و همبستگی میان مسلمین جهان می‌شود. ...

شکوه اربعین رعب و اضطراب در وجود دشمنان می‌اندازد

قم - رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: هر چه شکوه اربعین بیشتر باشد اضطراب و رعب در دل دشمنان خدا همچون آمریکا و اسرائیل بیشتر می‌شود. ...