مراسم افتتاحیه طرح همیاران بازیافت دانش‌آموزان شهر قم

قم (پانا) در راستای آگاه سازی و ارتقاء فرهنگ شهروندی و با توافق سازمان دانش آموزی و سازمان مدیریت پسماند استان قم تفاهم نامه همکاری دو جانبه به امضاء رسید. پیش از ظهر امروز مراسم افتتاحیه طرح همیاران بازیافت ویژه دانش آموزان شهر قم با حضور ابوالفضل پور محمدیان رئیس سازمان دانش آموزی،سید عبدالله میر ...

تفاهم نامه همکاری بین سازمان دانش آموزی و سازمان مدیریت پسماند قم به امضاء رسید

قم (پانا) در راستای آگاه سازی و ارتقاء فرهنگ شهروندی و با توافق سازمان دانش آموزی و سازمان مدیریت پسماند استان قم تفاهم نامه همکاری دو جانبه به امضاء رسید. پیش از ظهر امروز مراسم افتتاحیه طرح همیاران بازیافت ویژه دانش آموزان شهر قم با حضور ابوالفضل پور محمدیان رئیس سازمان دانش آموزی،سید عبدالله میر ...