روستاهای قم متروکه می‌شوند؟

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان قم گفت: طبق آخرین سرشماری در سال ۹۵ در استان قم مشخص شد کمتر از ۵ درصد از جمعیت قم، روستانشین هستند. شعارسال: معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان قم گفت: طبق آخرین سرشماری در سال ۹۵ در استان قم مشخص شد کمتر از ۵ درصد از جمعیت قم، ...