جشنواره همسفر برگزار می‌شود

قم - دبیر جشنواره کتاب همسفر گفت: این جشنواره با هدف پویش کتابخوانی با در نظر گرفتن هشت عنوان کتاب جذاب برای کسانی که در اردوی راهیان نور شرکت می‌کنند، برگزار می‌شود. ...

هدف برگزاری «جشنواره همسفر» ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه است

قم - رئیس هیئت مؤسس شبکه ملی وارثون گفت: به دنبال استفاده از فرصت راهیان‌نور برای برگزاری جشنواره کتاب همسفر هستیم تا به این بهانه از این‌ پس کتاب همسفر همیشگی زندگی افراد شود. ...

قرارگاه مردمی راهیان نور تشکیل شد

قم - دبیر شبکه ملی وارثون گفت: در راستای انسجام بخشی و هماهنگی در اجرای اردوهای راهیان نور، قرارگاه مردمی راهیان نور به همت شبکه ملی وارثون در قم تشکیل شد. ...