مسئول واحد نظارت و ارزیابی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با سخت‌گیری در نظارت‌ها شاهد بهبود ۶۰ درصدی در ارائه آموزش‌های پزشکی و خدمات هستیم. " /> ارزیابی Archives | صبح قم | اخبار قم

بهبود ۶۰ درصدی آموزش‌ و خدمات پزشکی با سخت‌گیری در نظارت‌ها

مسئول واحد نظارت و ارزیابی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با سخت‌گیری در نظارت‌ها شاهد بهبود 60 درصدی در ارائه آموزش‌های پزشکی و خدمات هستیم.

...