سرپرست دفتر جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از امضای تفاهم‌‌نامه این دانشگاه با دانشگاه‌های کربلا و بغداد در آینده نزدیک خبر داد. " /> استادان مجرب Archives | صبح قم | اخبار قم

امضای تفاهم‌‌نامه دانشگاه آزاد قم با دانشگاه‌های کربلا و بغداد

سرپرست دفتر جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از امضای تفاهم‌‌نامه این دانشگاه با دانشگاه‌های کربلا و بغداد در آینده نزدیک خبر داد.

...