استاد جامعه الزهرا: بیانیه گام دوم ترسیم آرمانهای انقلاب است

قم- ایرنا- استاد جامعه الزهرا(س) گفت: بیانیه گام دوم ترسیم آرمان های انقلاب می باشد که بر واقعیت های به دست آمده در 40 سال اول انقلاب تکیه دارد و دستاوردهای آن را شتاب بخشیده است. ...