رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم عنوان کرد که این دانشگاه مطابق تعاریف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند قطب علوم انسانی – اسلامی معرفی شود. " /> استارت‌آپ ویکند Archives | صبح قم | اخبار قم

توانایی دانشگاه آزاد قم برای تبدیل‌‌شدن به قطب علوم انسانی اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم عنوان کرد که این دانشگاه مطابق تعاریف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند قطب علوم انسانی - اسلامی معرفی شود.

...