افزایش نظارت‌های بهداشتی در قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم : ۱۱۳ نفر از این تعداد افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند. ...

واقعیت‌های اجتماعی باید با رفتارسنجی ارزیابی شود

استاندار قم گفت: باید واقعیتهای اجتماعی را با رفتارسنجی مورد ارزیابی قرار داد. ...