استاندار قم بر ضرورت تدوین و مستندسازی تجربیات مدیریت بحران در سیلاب‌ها تأکید کرد. " /> استان‌های سیل‌زده کشور Archives | صبح قم | اخبار قم

ضرورت تدوین و مستندسازی تجربیات مدیریت بحران در سیلاب‌ها

استاندار قم بر ضرورت تدوین و مستندسازی تجربیات مدیریت بحران در سیلاب‌ها تأکید کرد.

...