نشست مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با دبیران سمن های استان به روایت تصویر

نشست مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با دبیران سازمان های مردم نهاد استان برگزار شد. ...