مسمومیت ۱۱ زن در یکی از استخرهای قم

ایلنا: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم گفت: 11 زن در یکی از استخرهای قم دچار مسمومیت گاز کلر شدند. ...