فوتسالیست قمی، فنی‌ترین بازیکن مسابقات آسیا و اقیانوسیه

تمایل بافندگان فرش دستباف به مشاغل دیگر در اثر دستمزد‌های ناچیز، آینده این صنعت پر سود را با مشکلی جدی مواجه کرده است. ...