رئیس جدید هیئت اسکواش استان قم انتخاب شد

قم - «نیره سادات حسینی» با برگزاری مجمع انتخاباتی به عنوان رئیس جدید هیئت اسکواش استان قم انتخاب شد. ...