میزبانی مسابقات اسکواش قهرمانی کشور برای اولین بار در استان قم

رییس هیات اسکواش استان قم از آغاز مسابقات اسکواش قهرمانی کشور پسران در رده سنی زیر13 و15سال از امروز در قم خبرداد. ...