افزایش ۱۲ درصدی سفر به قم در شب نیمه شعبان

معاون صندوق نوآوري و شکوفايي کشور، تقويت سرمايه صندوق و پژوهش و فناوري کريمه در قم را به منظور حمايت جدي از شرکت هاي دانش بنيان ضروري دانست. ...