نجات کشاورزی قم با تغییر الگوی کشت

تنها راهکارهای ادامه حیات کشاورزی در کویر مرکزی ایران تغییر الگوی کشت است. شعارسال: نگاهی به آخرین وضعیت کشاورزی قم نشان می‌دهد، متولیان و بهره‌برداران این بخش، تغییر الگوی کشت را به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم ادامه حیات کشاورزی استان در برابر شرایط سخت کم‌آبی و تنش‌های محیطی پذیرفته‌اند و دنبال می‌کنند. کل اراضی قابل ...