تصویب اصلاحیه و متمم بودجه شهرداری قم در سال ۹۷

کاروان قرآنی انقلاب در اولین روز حرکت خود به شهر مقدس قم آمد و برنامه‌های قرآنی اجرا کرد. ...