بیانیه جامعه مدرسین در محکومیت اقدام آل سعود

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی قم : مردم استان قم سال گذشته 35 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند که نسبت به سال 96 ، 85 درصد رشد داشته است. ...