۱۷۰ نفر از دانشجویان استان قم در قالب ۵ اردوی دانشجویی به مشهد اعزام شدند

مسئول برگزاری اردو‌های بسیج دانشجویی استان قم گفت: ۱۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های قم از ابتدای مهر امسال در قالب ۵ اردوی زیارتی به مشهد مقدس اعزام شده اند. ...