معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از آمادگی این دانشگاه برای ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به دانشجویان خبر داد. " /> اعطای تسهیلات به دانشجویان قمی Archives | صبح قم | اخبار قم

جزئیات اعطای تسهیلات بانکی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قم

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم از آمادگی این دانشگاه برای ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به دانشجویان خبر داد.

...