محدودیت های ترافیکی ایام ارتحال امام (ره) در استان قم

قم (پانا) – ماه رمضان و فرصت عشقبازی با پروردگار به پایان رسید و هر کس به اندازه وسعش از اقیانوس برکتش بهره برد. روزهای عبادت و فیض بندگی به پایان رسید و بهترین ها نصیب خوب ترین ها شد و ۳۰ روز جهاد با نفس ثمره قرب الی الله را به ارمغان آورد. از ...

کشف حدود ۳۰ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در قم

قم (پانا) – ماه رمضان و فرصت عشقبازی با پروردگار به پایان رسید و هر کس به اندازه وسعش از اقیانوس برکتش بهره برد. روزهای عبادت و فیض بندگی به پایان رسید و بهترین ها نصیب خوب ترین ها شد و ۳۰ روز جهاد با نفس ثمره قرب الی الله را به ارمغان آورد. از ...