لیلة‌الرغائب، شب استجابت دعا نزد خداوند است

گروه فرهنگی ــ حجت‌الاسلام کریم مومنی گفت: لیلة‌الرغائب یعنی شب آرزوها و رغبت‌ها، یعنی شب چیزهایی که انسان به آن‌ها  اشتیاق دارد. ...