استاندار قم: مهندسین سرمایه های فکری برای توسعه همه جانبه هستند

قم (پانا) – با حضور استاندار قم آیین افتتاح ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان قم برگزار شد. بهرام سرمست استاندار قم در این مراسم طی سخنانی نعمت امنیت و سلامت را دو نعمت مجهول برای مردم دانست و گفت: اهمیت این دو مقوله ناشناخته مانده و کسانی که در این راستا فعالیت می کنند آنچنان که ...

آیین افتتاح ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان قم برگزار شد

قم (پانا) – با حضور استاندار قم آیین افتتاح ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان قم برگزار شد. بهرام سرمست استاندار قم در این مراسم طی سخنانی نعمت امنیت و سلامت را دو نعمت مجهول برای مردم دانست و گفت: اهمیت این دو مقوله ناشناخته مانده و کسانی که در این راستا فعالیت می کنند آنچنان که ...