حال و روز ستون‌های بتنی پل شهید کریمی در قم قبل از افتتاح

ستون‌های بتنی پل شهید کریمی در قم آماده نیست اما بزودی افتتاح می‌شود. شعار سال: ستون‌های بتنی پل شهید کریمی در قم که بزودی افتتاح می‌شود علاوه بر اینکه تاج این ستون با آجر کار شده است، ظاهراً بدلیل اینکه ارتفاعش به پل نرسیده است از تخته استفاده شده است! سایت شعار سال، با اندکی ...