استاندار قم با تأكيد بر استفاده از ظرفيت كارشناسی صاحب‌نظران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سياسی گفت: باید مجمع مشورتی توسعه استان قم تشکیل شود. " /> افزایش اختیار استانداران Archives | صبح قم | اخبار قم

مجمع مشورتی توسعه استان قم تشکیل شود

استاندار قم با تأكيد بر استفاده از ظرفيت كارشناسی صاحب‌نظران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سياسی گفت: باید مجمع مشورتی توسعه استان قم تشکیل شود.

...