علائم افول آمریکا آشکار شده است/ فراگیری سنن الهی

گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) با بیان اینکه سنن الهی، فراگیر است و اختصاص به برخی اقوام ندارد گفت: امروز علائم افول آمریکا از جمله کاهش قدرت نظامی و اقتصادی او آشکار شده است. ...