۹۸؛ سال سرنوشت ساز ورزش قم/توسعه زیر ساخت های ورزش استان قم

مدیرکل ورزش و جوانان قم گفت: برگزاری مسابقات کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ ژاپن موجب شده تا سال جاری، سالی… ...