حرمت‌شکنی فیضیه آغاز اوج‌گیری انقلاب اسلامی بود

امام‌جمعه قم حرمت‌شکنی مدرسه فیضیه را آغاز اوج‌گیری انقلاب اسلامی برشمرد. ...