دانشگاه آزاد قم از ظرفیت نمازجمعه برای ارتباط با مردم استفاده کند

امام جمعه پردیسان گفت: دانشگاه آزاد قم می‌تواند با ایجاد میزخدمت در نماز جمعه ارتباط مستقیم با مردم برقرار کند و خدمات خود را با مردم درمیان بگذارد. ...