معافیت صد درصدی مالیاتی سرمایه گذاران در قم

با هدف تنظیم بازار270 تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در دو سه روز آینده در استان توزیع می شود . ...