شناخت نقشه‌های دشمنان بسیار اهمیت دارد

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه شناخت دشمن و نقشه‌های آنان بسیار اهمیت دارد، گفت: ترامپ از سر پریشانی پاسداران ما را محکوم به تروریست بودن می‌کند. ...