تاکید بر مناسب سازی امکانات شهری برای استفاده معلولان در قم

مدیرکل بهزیستی قم با تاکید بر ضرورت بستر سازی حضور معلولان در جامعه گفت: باید امکانات شهری برای استفاده هرچه بهتر معلولان در قم مناسب سازی شود تا این قشر به راحتی بتوانند در جامعه حضور یافته و فعالیت کنند. شعار سال: رضا سلیقه دوشنبه شب در شانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم، حضور ۲۲ ...