استاد دانشگاه آزاد اسلامی استان واحد قم کیفیت آموزشی را مهم‌ترین شاخص این واحد دانشگاهی نسبت به دیگر دانشگاه‌های استان برای متقاضیان رشته علوم ورزشی برشمرد. " /> امکانات ورزشی Archives | صبح قم | اخبار قم

کیفیت آموزشی مهم‌ترین شاخص دانشگاه آزاد اسلامی قم است

استاد دانشگاه آزاد اسلامی استان واحد قم کیفیت آموزشی را مهم‌ترین شاخص این واحد دانشگاهی نسبت به دیگر دانشگاه‌های استان برای متقاضیان رشته علوم ورزشی برشمرد.

...