تاکید مراجع تقلید بر خدمت رسانی به مردم

در مراسمی با حضور معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، از ۳۲طرح بخش کشاروی استان قم بهره برداری شد ...