رواج شیطان‌پرستی برای مواجهه با تشیع مهدوی

گروه اجتماعی ــ معاون تبلیغ حوزه علمیه قم گفت: دشمن با ترویج فرهنگ غربی و شیطان‌پرستی تلاش می‌کند تا منافع اقتصادی خود را تأمین کند و تشیع مهدوی و حسینی را زیر سؤال ببرد. ...