همایش انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی در دانشگاه پیام‌نور استان قم برگزار می‌شود

همایش انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه پیام‌نور سراسر کشور از ۳ تا ۵ اردیبهشت ۹۸ به میزبانی دانشگاه پیام‌نور استان قم برگزار می‌شود. ...