دانشجویانی که حتی برای وقایع بین‌المللی هم واکنش نشان دادند/ بلوغ جنش دانشجویی قم در سال ۹۷

دانشجویان قمی در سال ۹۷ با تلاش برای تحرک بیشتر جنبش دانشجویی، نسبت به وقایع مختلفی که مرتبط با دانشگاه‌های این استان و حتی وقایع ملی و بین المللی بود، واکنش نشان دادند. ...