مشکلات کشور با وجود نیروهای متخصص عاقل و متدین قابل حل است

قم–ایرنا– آیت الله عبدالله جوادی آملی ازمراجع عظام تقلید تاکید کرد که مشکلات کشور با وجود نیروهای متخصصِ عمیقِ عادلِ عاقلِ متدین در کشور قابل حل خواهد بود. ...