رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم گفت: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در استان قم با هدف تحول در برنامه‌ریزی درسی کشور راه‌اندازی شد. " /> انجمن مطالعات برنامه درسی ایران Archives | صبح قم | اخبار قم

مجوز راه‌اندازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در قم صادر شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم گفت: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در استان قم با هدف تحول در برنامه‌ریزی درسی کشور راه‌اندازی شد.

...