فراخوان مقالات نخستین همایش ملی الگوی زندگی عفیفانه با رویکرد اسلامی تمدید شد

قم(پانا)-همایش «دریانوشان دانش آفرین» به همت انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی و به منظور تجلیل از اعضای برگزیده شوراهای اجرایی انجمن های علمی آموزشی معلمان استان قم، شب گذشته در سالن اجتماعات خانه معلم قم برگزار شد. همایش «دریانوشان دانش آفرین» به همت انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی و ...

همایش «دریانوشان دانش آفرین» در قم برگزار شد

قم(پانا)-همایش «دریانوشان دانش آفرین» به همت انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی و به منظور تجلیل از اعضای برگزیده شوراهای اجرایی انجمن های علمی آموزشی معلمان استان قم، شب گذشته در سالن اجتماعات خانه معلم قم برگزار شد. همایش «دریانوشان دانش آفرین» به همت انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی و ...