شرکتهای دانش بنیان تولید انرژی خورشیدی درقم را گسترش می دهند

قم - ایرنا - مدیر ارزیابی و نظارت صندوق پژوهش و فناوری کریمه و پژوهشگر حوزه اقتصاد، گفت: شرکت های دانش بنیان توانایی افزایش سطح بهره گیری از انرژی خورشیدی در قم را دارند و تولید انرژی های پاک در استان با مشارک آنها متحول می شود. ...