تولید بیش از ۱۰۰هزار صفحه بریل منابع جشنواره کتابخوانی رضوی در ۷۵ روز

12 عنوان کتاب از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی توسط واحد بریل اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم در بیش از… ...

دبیرخانه راهکارهای عملیاتی بیانیه «گام دوم انقلاب» در جامعه مدرسین ‌تشکیل شد

نایب‌ رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت: دبیرخانه‌ای برای بررسی بیانیه گام دوم انقلاب تشکیل‌شده است، راهکارهای جامعه… ...