دانشگاهیان قم اقدام آمریکا علیه سپاه را محکوم کردند

دانشگاهیان دانشگاه قم به دعوت بسیج دانشجویی این دانشگاه تجمع کرده و اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند. ...