۹۹ مدرسه در قم بهسازی و تجهیز شد

مدیرکل نوسازی مدارس استان قم از بهسازی و تجهیز ۹۹ مدرسه در قم خبر داد. شعار سال: محسن پور گلیان انشعابات پروژه‌ها را مدنظر قرار داد و اظهار داشت: ۱۲ مورد خرید انشعابات آب مدارس، شش مورد خرید انشعابات برق مدارس، سه مورد خرید انشعاب تلفن مدارس، ۲۸ مورد خرید انشعاب گاز مدارس که درمجموع ...