انفال یکی از راهکارهای اسلام برای رفع فقر است

قم - ایرنا- آیت الله حسین نوری همدانی ازمراجع تقلید گفت: استفاده صحیح از انفال، یکی از راهکارهای اجرایی اسلام برای رفع فقر و تبعات ناشی از ان در جامعه است. ...