مواد اولیه، مهمترین نیاز تولیدکنندگان ماسک و ژل

فرمانده زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: تمام مراکز توليد البسه نظامي کشور به توليد ماسک و گان(لباس ويژه کادر درماني)اختصاص يافته است. ...